Lojistik Platform

Lojistik Platform

Endüstri Mühendisliği ve Lojistik alanında çeşitli tanımlamalar ve yazılar içeren blog sitesi.

Hot

Post Top Ad

Post Top Ad

18 Eylül 2017 Pazartesi

Forklift Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir ?

05:38 0
Forklift seçimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar;
 • Tonaj
 • Asansör
 • Ataşman (Yardımcı ekipmanlar)
 • Lastik seçimi
Özel uygulamalar için 7 ton ve daha kapasiteli forkliftler kullanılabilir. Forkliflterin dar mekanlarda manevra kabiliyetinin olması çok önemlidir.Fokliftlerde kullanılan standart asansörler çalışma lokasyonların da limitin bulunmadığı durumlarda etkili olabilmektedir. Konteyner içinde ya da daha yüksek yerler için tripleks asansörlü forkliftler kullanılabilir. Yatay kaydırma aparatları ile yük sağa ve sola 10 cm kadar kaydırılabilir. Bu esnada forklift sabit kalmaktadır. Forkliftler taşınacak ve istiflenecek yüklere göre çok çeşitli yardımcı ekipmanlara sahiptir. 

Bu ekipmanların başlıcaları;
 • Varil ataşmanı (Sac veya plastik varil, Fıçı gibi yükler için)
 • Briket ataşmanı (Hafif yapı elemanlarının aşınması için)
 • Dört taraflı kilit taşı ataşmanı (Beton ürünlerin taşınması için)
 • İtme üniteli ataşman (Çimento, Alçı torbaları gibi yükler için)
 • Çatal kaydırıcı (Side Shifter) (Yükleme ve boşaltma esnasında yükü doğru pozisyona getirmek için kullanılır.)
 • 135 derece dönel çatal ataşmanı
 • Kağır bobin ataşmanı
 • Tomruk/Boru ataşmanı
 • Çatal ataşmanı
 • Hurda Toplayıcı ataşmanı
Forklift seçimlerinde lastik türünün de büyük önemi bulunmaktadır. Dolgu ve havalı lastikler kullanılabilir. Havalı lastik ekonomiktir ancak çivi ve metal çapak bulunan ortamlarda patlayabilir. Bu nedenle dolgu lastik kullanımı daha uygundur.
Ne olursa olsun çalışılacak alan analiz edilerek, lokasyon, yük tipi, raf aralıkları gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Read More

DRP (Dağıtım Kaynakları Planlaması) Ana Fonksiyonları Nelerdir ?

05:35 0
DRP (Dağıtım Kaynakları Planlaması) belli başlı ana fonksiyonları bulunmaktadır. DRP ana fonksiyonları şunlardır;
 • Hangi ürüne ne kadar, ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulacağını ve bu ihtiyacın nasıl karşılanacağını bildirmektedir.
 • Hangi ürünün hangi dağıtım merkezleri arasında, ne miktarlarda, hangi taşıma araçları ile taşınacağını bildirmektedir.
 • İhtiyaç duyulan ürünün zamanında ve tam olarak karşılanabilmesi için alan, işçilik, araç-gereç ve ekipman ihtiyacının ne olduğunu bildirmektedir.
 • Hangi dağıtım merkezinde hangi ürün için ne kadar miktarda stok bulundurulması gerektiğini bildirmektedir.
Read More

15 Eylül 2017 Cuma

Forklift (İstif Makinesi - Truck) Nedir ?

06:09 0
Yüklerin bir araca ya da rafa kaldırılması için çatalları aracılığı ile yükün yata ve dikey hareketlerini gerçekleştiren bir istifleme aracıdır. Yükleri daha çok paletler aracılığı ile taşıyıp kaldırmaktadır. Depolama, ambarlama, stoklama v.b. iş lokasyonların da ekonomik olarak kullanılabilir.
Şekilde de görüldüğü üzere forkliftin bölümleri aşağıdaki gibidir;
 1. Asansör
 2. Operatör kabini
 3. Fren yağı deposu
 4. Asansör kontrol levyeleri
 5. Kapasite etiketi
 6. Filtre
 7. Soğutma suyu genleşme tankı
 8. Radyatör
 9. Hidrolik yağ deposu
 10. Çeki kancası
 11. Direksiyon silindiri
 12. Dizel motor
 13. Yakıt tankı
 14. Jeneratör
 15. Akü
 16. Tahrik aksı
 17. Çatal
 18. Yatırma (tilt) silindiri
 19. Tahrik motoru
 20. Tip etiketi
 21. Kandırma (tilt) silindiri
Forkliftler genellikle 1-90 ton olmak üzere değişkenlik gösteren kapasitelere sahiptirler. Özel aksamlarla 8-9 m'ye çıkan yük kaldırma yüksekliği, normalde 3-7 m arasında değişmektedir. Direksiyon arka lastiklerin kontrolü içindir. Kapalı alanlarda AC-DC akımıyla çalışan elektrik motorlu tipleri, 4-8 km/h hızlarda , açık alanlarda ise dizel, benzin ve LPG motorlu tipleri, 10-15 km/h hızlarda kullanılır.

Forklift çeşitleri aşağıdaki
gibi sıralanabilir;


Kullandıkları enerji çeşidine göre;

 • Dizel forkliftler
 • Elektrikli forkliftler
 • Benzin forkliftler
 • LPG forkliftler
Hareket iletim sistemine göre;
 • Debriyajlı forkliftler
 • Elektrik motorlu forkliftler
 • Hidrostatik forkliftler
 • Tork konvertörlü forkliftler
Read More

11 Eylül 2017 Pazartesi

Lojistik'te Outsourcing Karar Süreci Nedir?

09:55 0

Outsourcing uzun dönemli ve stratejik olarak karar verilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle Outsourcing hizmetinin alınıp alınmayacağı ya da alınacaksa hangi firma ile stratejik iş ortaklığı yapılması gerektiği belirli ölçütler çerçevesinde olmalıdır. Bu ölçütler daima gözlemlenebilir/ölçülebilir kriterler olmalıdır, biliyoruz ki ölçemediğimiz bir şeyi aynı zamanda doğru yönetmemiz de mümkün olmaz.

Firmalar dış kaynak kullanımı (Outsourcing) konusunda kararlarını bünyesindeki bazı hususları dikkate alarak vermelidir. Yoksa başarıya giden yolda kullanılacak Outsourcing hizmeti birden başarısızlığın nedeni de olabilir.

Bu hususlar şunlardır;

 • Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) hizmeti alınmadan önce firma hedeflerini açık şekilde ortaya koymalıdır.
 • Dış kaynak kullanımının firmaya orta ve uzun vade de neler getirebileceği doğru şekilde analiz edilmelidir.
 • Dış kaynak kullanımını için firma içi kurumsal kültürün uygun olup olmadığı irdelenmelidir.
 • Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) için düşünülen faaliyetin/ faaliyetlerin  nasıl/ne şekilde yönetilip yönetilmeyeceği belirlenmelidir.
Bu tespitler yapıldıktan sonra karar süreci aşamasına geçilebilir. Karar süreci aşaması 4 adımdan oluşmaktadır (Duhamel ve Quelin'e göre). Bunlar;

1) Stratejik açıdan amaçların belirlendiği uzun süreçler alabilen önemli bir basamaktır.

2) Firmadaki faaliyetlerin maliyetlerini ve risk analizlerinin belirtildiği, zayıf noktaların ortaya konulduğu ve firmanın hangi noktalar da dış kaynak kullanımından yararlanacağının belirlendiği basamaktır.

3) Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) sağlayan firmanın her açıdan incelendiği basamaktır. (Maliyet, Rekabet avantajı, Performans v.b.) 
4) Son basamakta ise firma yapılacak olası bir sözleşme için tedarikçilerin detaylı olarak incelemesini yapar ve bu sayede sözleşmenin sınırları belirlenmiş olur.

Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı) karar sürecinde firmaların göz önünde bulundurması gereken önemli hususlardan birisi hizmet alacakları firmaların, devredilecek faaliyet konusunda uzmanlaşmış olmasıdır. Bu nedenle Outsourcing hizmeti sunacak olan firmada aranan belli kriterler bulunmaktadır. Bunlar (Razzaque ve Sheng (1998));
 • Performans ve ekipman
 • İş geliştirme
 • Lojistik süreçlerde ki tecrübe ve kalifiye iş gücü
 • Hizmet çeşitliliği
 • Finansal güç
 • Coğrafi kapasite ve nitelikli teçhizat
 • Fiyat
 • Güvenilirlik
 • İtibar
 • Hizmet Kalitesi
 • Hız
 • Uzun dönemli iş birliğine elverişlilik
 • Lokasyon uygunluğu
 • Kapasite ve esneklik
 • Bilişim teknolojileri ve insan kaynakları
Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) konusunda karar verilmişse hizmet veren firmanın düzenli olarak performans açısından gözlemlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınarak Outsourcing kararının uzun soluklu stratejik bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Verilen karardan firmanın tüm departmanlarının ve müşterilerin etkileneceği aşikardır. Bu nedenle tüm departmanların bu sürece verecekleri destek oldukça önem arz etmektedir.
Read More

10 Eylül 2017 Pazar

Freight Forwarder Nedir ?

05:53 0
Freight Forwarder, "Navlun Göndericisi" olarak da isimlendirilir, Türk yasal mevzuatında "Taşıma İşleri Komisyoncusu" olarak tanımlanmış, tüm taşıma türlerinde sevkiyat, depolama, dağıtım, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştirme kabiliyetine sahip lojistik hizmeti veren organizatör kuruluştur.

Freight Forwarder ürünün alıcıya ulaştırılmasına kadar faaliyetlerini sürdürür. Bunu yapabilmesi için Freight Forwarder hizmeti veren firmanın depolama, dağıtım, ambalajlama, gümrükleme, taşıma yönetimi konusundaki mevzuatları iyi bilmesi gerekir. Malların teslimine kadar bütün sorumluluk Freight Forwarder'a aittir. Bünyesinde taşıma aracı olmadan taşımayı organize etmesi sebebiyle diğer taşımacılık firmalarından ayrılmaktadır.

Freight Forwarder firmaları Çoklu Taşıma Sistemini (Multimodal taşmacılık) çok iyi şekilde uygulamaktadır. Bu taşıma çeşitleri kendi aralarında parsiyel (lcl – less container load) ve full (fcl – full container load) olarak ikiye ayrılırlar.Dünyadaki Freight Forwarder firmaları FIATA (İnternational Federation of Freight Forwarders Associations) üyesi olmak zorundadır. FIATA'nın çalışma gruplarına ayrılmış yapısı vardır ve Forwarder'ların haklarını korumaktadır. Bu gruplar Transport, Multimodal Transport, Air Freight Enstitüsü olarak ayrılmıştır.  
Türkiye'de Freight Forwarderlar UTIKAD tarafından temsil edilmektedir.
Freight Forwarder faaliyet alanları
 • Uluslararası taşımacılık
 • İhracat-ithalat işlemleri ve gümrükleme
 • Nakliye türünün belirlenmesi
 • Nakliye yönetimi
 • Taşıma sözleşmesi ve kapsamının belirlenmesi
 • Taşıma belgeleri hazırlama
 • Uluslararası yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti
 • Operasyon ve sevk yönetimi
 • Maliyet planlaması
 • Sigortalama
 • Depolama
 • Elleçleme
 • Ambalajlama, barkod ve etiketleme
 • Vergi mevzuat ve işlemleri
 • Pazarlama
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Banka işlemleri
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak tüm üniteler arasında koordinasyon ve iletişimin sağlanması.
Read More

Post Top Ad