Lojistik Platform

Lojistik Platform

Endüstri Mühendisliği ve Lojistik alanında çeşitli tanımlamalar ve yazılar içeren blog sitesi.

Hot

Post Top Ad

Post Top Ad

Lojistik Yöneticisi Faaliyetleri Nelerdir ?

07:13 0
Lojistik sektörü birçok açıdan değerli bir sektör olduğundan, sektör içindeki süreçleri yöneten kişilerinde yetkin kişiler olması beklenmektedir. Bu noktada lojistik yöneticilerinin gerçekleştirdikleri belirli faaliyetler bulunmaktadır. Bunlar: 

Fiziksel Dağıtımla ilgili:
 • Ulaştırma hizmetlerinin seçimi
 • Süreç içinde giden ve gelen evrakların çizelgelenmesi
 • Dağıtım noktalarındaki iş süreçlerinin organize edilerek planlanması
Üretimle ilgili:
 • Malzeme akışı optimizasyonu
 • Depolama alanlarının ve malzeme taşıma sistemlerinin planlanması
Satın Alma ile ilgili:
 • Çeşitli malzeme ve parçaların tedarikçi seçimlerinin yapılması
 • Satın alınacak hammadde ve yarımamüller ile ilgili miktar, özellik ve fiyat düzeylerinin tespiti
 • Eğer kullanılacaksa taşeron kuruluşlerın seçimi
Pazarlama ile ilgili:
 • Teslim tarihlerinin çizelgelenmesi
 • Satış tahminleri ve müşteri beklentilerinin uygunluğunun zamansal olarak kontrol edilmesi
 • Satışa yönelik hizmet süreçlerinin organizasyonu şeklinde sıralanablir.
Lojistik yönetici faaliyetleri ile lojistik süreçlerin daha etkin ve verimli olması, sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi ve organizasyonun daha planlı şekilde işlemesi sağlanmaktadır.
Read More

Kentsel Lojistik (City Logistics - Urban Logistics) Nedir ?

07:10 0
Kentsel Lojistik, bir diğer adıyla ingilizce'de Urban Logistics veya City Logistics, büyük şehirlerde lojistik planlama alanında oluşan lojistik sorunları minimize indirmek maksadıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel Lojistik, şehir içinde trafik koşulları, çevre etkileri, enerji tüketimi gibi konuları dikkate alarak farklı şirketler tarafından yürütülen lojistik hizmetlerin en iyilenmesi, daha verimli ve etkin bir hale getirilmesidir.

Kentsel Lojistik gelişim sürecinde aynı zamanda planlama ve yönetim, şehir taşımacılığı, güvenlik, insan kaynakları, inovasyon, bilgi teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre koşulları gibi konularda stratejiler geliştirilmesi gerekir. Tabi ki Kentsel Lojistik süreçlerinde de her iş akışında olduğu gibi sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Kentsel Lojistik'in başlıca sorunları şunlardır;
 • Trafik sıkışıklığı ve kazalar
 • Çevresel etkiler (görsel, gürültü v.b.)
 • Enerji israfı
 • Lojistik ile ilgili kurumlarım bir arada bulunmaması
 • Afet Lojistiği
 • Limanlara lojistik alan ihtiyacı
 • Tersine lojistik
 • Sektörel kalifiye işgücü ihtiyacı
 • Çalışma sermayesine duyulan ihtiyaç
 • Lojistik maliyetler
olarak sıralanabilir. Kentsel Lojistik gelişimi konusunda bazı değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. bunların başlıcaları;
 • Düşük maliyet
 • Yüksek kalite
 • Kent ekonomisi
 • Sürdürülebilirlik
 • Sosyal yaşama etkisi
 • Serbest piyasa ekonomisi
 • Enerji tüketimi azaltma
 • Verimliliği arttırma gibi kriterler yer almaktadır.

Read More

Lojistik Risk Nedir ?

01:47 0
Müşteri ihtiyaçlarına zamanında ve doğru şekilde cevap verilmesi lojistik faaliyetlerin ana amacıdır. Ancak bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde çıkabilecek ve sürecin etkinliğini etkileyecek birçok unsur bulunmaktadır. Bu noktada lojistik risk ana amaçlara ulaşamama riski olarak adlandırılabilir ve süreçlerde oluşabilecek her türlü aksaklık nedeniyle oluşmaktadır. Riskler maddi kayıpları da beraberinde getirebilir. Örneğin; Taşıma faaliyetlerinde oluşacak bir aksama lojistik süreçlerde, depolama, taşıma, müşteri hizmetleri gibi birçok noktada kayıplara ve ekstra maliyetlere, en önemlisi düzeltilmesi zor bir müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir.

Lojistik faaliyetlerde karşılaşılan belirli lojistik risk alanları bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;
 • Kesinti ve gecikmeler 
 • Beşeri özellikler 
 • Sistemler 
 • Tahminler
 • Satınalma
 • Ödemeler
 • Kapasite
 • Stok olarak sıralanabilir.
Lojistik süreçlerde oluşacak kesinti ve gecikmeler doğal felaketler, işçi grevleri, tek kaynaktan tedarik, taşıma faaliyetlerinde oluşan sıkıntılar, esnek olmayan tedarikçi kullanımı, aşırı yük (gümrük ve mod değişimlerinde) büyük riskler oluşturmaktadır.

Sistemlerde, özellikle bilgi sistemlerinde oluşacak kesintiler, iletişim konusunda ciddi zarara neden olabilen riskleri meydana getirir. Bu risk alanı en önemli risk alanlarından biridir. Çünkü bilgi akışının olmadığı bir lojistik süreç düşünülemez.

Tahminler sonucunda ürün dağılımlarının belirlenmesi noktasında oluşacak riskler uzun teslimat sürelerinden, ürün çeşitliliğinden kaynaklanabilir. Tahminler beklenenden az olursa müşteri memnuniyetsizliğinden (arz yetersizliğinden) , beklenenden yüksek olursa stok fazlasından oluşacak maliyet dolayısıyla zarara neden olabilmektedir.

Lojistikte ürün akışları çok yoğun olduğundan döviz kurlarında oluşacak dalgalanmalar ciddi satın alma riskleri oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra önemli ürünlerin tek tedarikçiden temin edilmesi de ciddi satın alma riskleri doğurmaktadır.

Ödemelerin neden olduğu lojistik risk ise nakit akışının lojistik için çok önemli olmasından kaynaklanmaktadır. İstikrar nakit akışı ile orantılı olduğundan herhangi bir aksamada lojistik performansı ciddi ölçüde etkilemektedir.

Kapasite riski, lojistik süreçlerin esnekliği açısından dikkate alınması gerekli olan risk alanını oluşturmaktadır.

Stoklar yüksek risk alanlarını oluşturmaktadır. Stok sayısının fazla olması ve fiyatların ciddi oranda düşmesi ciddi finansal zararlara neden olabilmektedir. Ürünlerin değeri, arz-talep belirsizliği ve ürünlerin zaman içinde eskime oranları stok riskini oluşturan temel unsurlardır.
Read More

C Türü Yetki Belgesi Nedir ?

01:41 0
C türü yetki belgesi ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Üç tür C türü yetki belgesi bulunmaktadır (C1, C2, C3 türü yetki belgeleri).

C1 Yetki Belgesi: Belge sahibinin kendi adına ticari anlamda kayıt edilmiş ve tescil edilmiş taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşyaların taşımacılığını yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilen belge türüdür. C1 yetki belgesi için başvuracakların kendi adına tescil ve kayıt edilmiş bir adet eşya taşımaya uygun öz mal ticari taşıta sahip olmaları gerekmektedir.


C2 Yetki Belgesi: Bu belge türünde belirli bir zaman dilimine göre veya bir zaman tarifesi olmadan eşya durumuna göre taşıma yapacakların alabileceği bir belge türüdür. C2 yetki belgesi için başvuracakların kendi adına kayıtlı ve tescil edilmiş olarak en az 10 birim olmak üzere toplam 300 ton eşya taşımaya mahsus öz mal ticari taşıt filosu, ayrıca 100 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir. C2 yetki belgesine sahip olanlar, gerekli bedelini ödemek koşuluyla başka şart aranmadan C3 ve K1 yetki belgelerini de alabilirler.

C3 Yetki Belgesi: Bu belge ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara verilmektedir. C3 yetki belgesi için başvuracakların en az 3 adet olmak üzere toplam 50 ton eşya taşımaya mahsus öz mal ticari taşıt filosu, ayrıca 25 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir. C3 yetki belgesine sahip olanlar, gerekli bedelini ödemek koşuluyla başka şart aranmadan K3 yetki belgesini de alabilirler.
Read More

Forklift Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir ?

05:38 0
Forklift seçimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar;
 • Tonaj
 • Asansör
 • Ataşman (Yardımcı ekipmanlar)
 • Lastik seçimi
Özel uygulamalar için 7 ton ve daha kapasiteli forkliftler kullanılabilir. Forkliflterin dar mekanlarda manevra kabiliyetinin olması çok önemlidir.Fokliftlerde kullanılan standart asansörler çalışma lokasyonların da limitin bulunmadığı durumlarda etkili olabilmektedir. Konteyner içinde ya da daha yüksek yerler için tripleks asansörlü forkliftler kullanılabilir. Yatay kaydırma aparatları ile yük sağa ve sola 10 cm kadar kaydırılabilir. Bu esnada forklift sabit kalmaktadır. Forkliftler taşınacak ve istiflenecek yüklere göre çok çeşitli yardımcı ekipmanlara sahiptir. 

Bu ekipmanların başlıcaları;
 • Varil ataşmanı (Sac veya plastik varil, Fıçı gibi yükler için)
 • Briket ataşmanı (Hafif yapı elemanlarının aşınması için)
 • Dört taraflı kilit taşı ataşmanı (Beton ürünlerin taşınması için)
 • İtme üniteli ataşman (Çimento, Alçı torbaları gibi yükler için)
 • Çatal kaydırıcı (Side Shifter) (Yükleme ve boşaltma esnasında yükü doğru pozisyona getirmek için kullanılır.)
 • 135 derece dönel çatal ataşmanı
 • Kağır bobin ataşmanı
 • Tomruk/Boru ataşmanı
 • Çatal ataşmanı
 • Hurda Toplayıcı ataşmanı
Forklift seçimlerinde lastik türünün de büyük önemi bulunmaktadır. Dolgu ve havalı lastikler kullanılabilir. Havalı lastik ekonomiktir ancak çivi ve metal çapak bulunan ortamlarda patlayabilir. Bu nedenle dolgu lastik kullanımı daha uygundur.
Ne olursa olsun çalışılacak alan analiz edilerek, lokasyon, yük tipi, raf aralıkları gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.
Read More

Post Top Ad