Lojistik Platform

Lojistik Platform

Endüstri Mühendisliği ve Lojistik alanında çeşitli tanımlamalar ve yazılar içeren blog sitesi.

Hot

Post Top Ad

Post Top Ad

19 Haziran 2017 Pazartesi

Palet Standartları Nelerdir ?

10:38 0
Paletler lojistik sektöründe taşıma, depolama gibi süreçlerde kullanılan temel unsurlardan biridir. Kullanılan bu paletlerin belirli standartları bulunmaktadır.

Paletler hakkında genel olarak söylemek gerekirse;
Avrupa - 800 mm x 1200 mm veya 1000 mm x 1200 mm         Amerika - 1219 mm x 1016 mm (genelde)
Japonya - 1100 mm x 1100 mm  (genelde) standartlarında palet üretimi olmaktadır. Tabi bu standartların her yerde aynı olmaması belirli zorlukları da beraberin de getirmektedir. Maliyet yükselirken, ham madde olarak kullanılan doğal kaynakların da hızlı tüketimine yol açmaktadır, taşıma sırasında ekipmanların her palet standardına uymaması sonucu paletler de fiziki hasarda meydana gelmektedir.

Avrupa'da ölçü, kalite, malzeme, nem oranı, kullanılan çivi gibi özelliklere göre bir standart belirlenmiş ve bu paletlere Europalet adı verilmiştir (Standart Numarası - UIC 435-2V).
Amerika, Kanada ve Meksika paletlerinde kullanılan standart ise daha değişiktir (7CFR 319.40 Standart Numarası).

Bu standart farklılıkları daha çok boyutsal olmaktadır. Europalet 80 cm x 120 cm, Amerika paletleri ise 100 cm x 120 cm'dir.

Avrupa'da bu palet standartlarının korunması ile ilgili olarak EPAL (Avrupa Paletçiler Derneği) kurulmuştur. EPAL standartlara uygun palet üretimi yapan yapan kurumlara yetki veren ve bu kurumları denetleyen  dernektir.
Europalet dayanıklılığı nedeniyle uzun süre kullanılabilen ve tamir edilebilen malzemelerden yapılmaktadır.
Ayrıca ISPM15 dediğimiz herhangi bir ahşap ambalajda hiçbir zararlının yada yumurtasının bulunmadığına dair IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) tarafından belirlenen bir standarttır. Ahşap ambalaj kullanan ve tedariğini gerçekleştiren tüm kurumlar bu standart uygunluğunu kanıtlamak zorundadır.
Read More

18 Haziran 2017 Pazar

Palet Kavramı Nedir ?

12:06 0
Paletler, lojistik sektörünün her adımında karşımıza çıkabilecek olan, yükleri birleştirmede, istifleme ve ambalajlamada kullanılan önemli unsurlardır. Paletler sayesinde yükler taşınmaya hazır hale gelmektedir. 

Paletler birbirine bağlanmış 2 palet ızgarasından oluşmaktadır. Bu ızgaralar arasında 10 cm'lik boşluklar bulunmaktadır. Böylece forkliftler paletleri taşımak için ızgaraların arasına kolaylıkla girebilirler.
 
Paletler sayesinde yükler belirli boyutlarda yığın haline getirilerek (küçük parçalar için kutular kullanılabilir) standart şekilde birim yük olarak taşınır ve böylelikle taşıma verimliliği arttırılmış olur. Zaten dikkat edilirse paletler direk olarak taşıma işlemi gerçekleştirmezler, taşınacak olan malzemeleri uygun hacimde toplanmasını sağlamaktadırlar. Paletler üzerinde bulunan yüklerde boyutlarına göre istiflenmiş ve birleştirilmiş yük olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Genellikle ağaç. çelik ve plastikten yapılırlar.

Forklift gibi makineler için yassı paletler çok iyi istifleme elemanlarıdır. Tek yüzlü paletler tek sıra taşınacak yada istiflenecek yükler için, çift yüzlü paletler ise üst üste dizilmesi veya depolanması gereken yükler için kullanılabilir.
Read More

Navlun Faturası (Freight Invoice) Nedir ?

06:26 0
Eşyanın serbest dolaşıma girişinde teslim şekline göre hazırlanan belgedir. Daha basit bir dille iki ülke arasındaki malzemeyi araçta taşıma faturasıdır.

Navlun aslında deniz taşımacılığında bir malın bir yerden başka bir yere taşınmasını için istenen taşıma ücretini belirten ifadedir. Ancak artık sadece deniz taşımacılığı için değil, herhangi bir taşıma yoluyla yapılan taşımaların da, hizmet karşılığı ödenen ücrete verilen isim olarak nitelendirilmektedir (Karma Navlun). Navlun fiyatının tespit edilememesi durumunda gümrükler tarafından malların değerinin %10'u navlun bedeli olarak alınmaktadır. Satıcı tarafından ödendiğinde düzenlenen taşıma ücretini de göstermektedir. Navlun faturası da (Freight Invoice) bu işlemler için kullanılan faturadır.

Navlun sözleşmesinin deniz yolu taşımacılığı dışında diğer taşıma türlerini de içeren bir taşımacılık gerçekleştirmesinin taahhüt edildiği sözleşme türüne Karma Navlun denilmektedir.

Eğer akreditif, mal bedeli ile beraber navlun ücretini de içeriyorsa, konşimento ve diğer sevk belgeleri üzerinde "navlun ödenmiştir" kaydı bulunmalıdır.Belirtilmemiş ise, satıcı firma taşıyıcı firmadan navlun faturasını alarak ithalatçı firmaya vermesi veya diğer belgeler arasına navlun faturasını koyması gerekmektedir.

Navlun sözleşmesinin içerdiği hususlar şunlardır;
 • Taşıyan firma tarafından verilen bir taahhüt
 • Gemiyle taşımaya elverişli olan bir malın varlığı
 • Taşımanın denizde yapılması 
 • Taşımanın gemi v.b. araçlarla yapılması
 • Taşımanın belli bir ücret karşılığında yapılması.
 NAVLUN FATURASI ÖRNEKLERİ

 
 
Read More

Ticari Fatura (Commercial İnvoice) Nedir ?

06:21 0
Ticari fatura (Commercial İnvoice) ihracatçının, ihracatçı ülkenin mevzuatlarına uygun olarak hazırlayacağı ve içerisinde  malın cinsi, ismi, miktarı, özellikleri, birim satış fiyatı, sevkiyat şekli gibi bilgilerin belirtildiği ve alıcıya gönderildiği belgedir. Bu belge sevkiyat yapılmadan önce düzenlenen ilk belgedir. İhracatçının bu faturaları düzenleyebilmesi için maliye bakanlığını kaşesi ve/veya noter tasdiki gerekmektedir. Bazı mallar dayanıklılıklarına göre taşıma esnasında çeşitli değişimlere maruz kalabilirler. Bu nedenle teslim anına kadar son kontrolleri göz önünde bulundurmak için "geçici" diye adlandırdığımız "muvakkat" faturaları kesilmektedir.


Ticari faturalar (Commercial İnvoice) şu bilgileri içermektedir;
 1. İhracatçı adresi ve iletişime geçilebilmesi için uygun olabilecek her türlü iletişim detayı
 2. Malların gönderileceği adres
 3. Mallar ve fatura farklı yerlere gönderilecekse, ithalatçının vereceği talimata göre belirtmiş olduğu fatura gönderim adresi
 4. Sipariş numarası
 5. Faturaya konu olan malların miktarı net olarak belirtilmelidir
 6. Malların toplam fiyatı, birim fiyatı, taraflarca anlaşılan para birimi cinsinden belirtilmelidir
 7. Sigorta giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa belirtilmelidir
 8. Nakliye giderleri ihracatçı tarafından karşılanıyorsa, nakliye şekli belirtilmelidir
 9. Malların taşıma organizasyonu ihracatçının sorumluluğunda ise taşıma şekli belirtilmelidir
 10. Faturanı orjinal ve kopyaları ihracatçı tarafından tek tek imzalanmalıdır.

 TİCARİ FATURA (Commercial İnvoice) ÖRNEKLERİ


Read More

26 Nisan 2017 Çarşamba

The Bullwhip Effect (Kamçı Etkisi) Nedir ?

02:31 0
The Bullwhip Effect (Kamçı etkisi) , son tüketiciden üreticiye doğru gelen taleplerde büyük ölçüde değişiklikler olması demektir. Bu terim dünyaya P&G firması tarafından kazandırılmıştır.

Şirketlerin üretim planlamasına ne kadar önem vermesi gerektiğinin en iyi kanıtıdır belki de Kamçı Etkisi.


Son tüketicinin taleplerindeki çok fazla olan değişme nedeniyle, siparişler arası süreler artmakta ve bu yüzden üreticilerin ellerinde bulundurduğu stok düzeyleri artış göstermektedir. Gerekli bilgi alış verişinin yapılmaması, uzun temin süreleri, ürün çeşidinin fazlalığı, planlamadaki hatalar, değişen fiyatlar kamçı etkisinin ana nedenleridir.

Müşterinin sürekli değişen talepleri üzerine bir sonraki dönemde ne kadar üretim yapacağını doğru şekilde tahminleyemeyen üretici ne kadar üretim yapacağını ve stok miktarlarını tam anlamıyla kontrol altında tutamaz, bunun sonucu oluşan belirsizlik yığılmalara neden olabilmektedir. Talebi karşılama dürtüsüyle hareket eden karar vericiler gereğinden fazla üretim yaparak stok tutarlar kamçı etkisine neden olabilmektedirler. Bir diğer önemli etkende bilgi akışının sağlıklı şekilde yapılmamasıdır. Bilgi hiyerarşisindeki sapmalar zamanla gerçek değerden uzaklaşmalara neden olmaktadır. Bu da kamçı etkisine neden olan bir diğer etken olarak gösterilebilir.

Kamçı etkisi (The Bullwhip Effect) nedeniyle yapılan fazla üretim, çalışılan
fazla zamanlar, ekstra stok maliyetleri v.b. birçok etkiyi düşündüğümüzde, kamçı etkisinin maliyet olarak yansımasının ne kadar önemli bir konu olduğunu daha iyi anlamaktayız.

Peki kamçı etkisini önlemek için neler yapabiliriz ??
 • Talep tahminlerimizi daha doğru şekilde yapabiliriz (Üretim planlamanın önemi !!
 • Fiyat politikalarındaki tutarsızlıkların önüne geçme
 • Bilgi paylaşımının zamanında ve doğru şekilde yapılması (Kanban v.b. gibi sistemler)
şeklinde sıralayabiliriz.

Kamçı etkisi sisteminde önemli olan ilk şey kararların verilmeden önce sistemin iyi şekilde analiz edilmesidir. Bu da gerekli doğru bilgi paylaşımıyla olabilmektedir. Doğru bilgi ile doğru şekilde etkin bir tahmin ve planlama ile sistemi kamçı etkisinden bir nebze olsun uzaklaştırabilmemiz mümkündür.
Read More

Post Top Ad